+48 34 362 73 85 wsop@wsop.com.pl

Nieruchomość zabudowana przy ul. 1Maja 4 (blisko centrum miasta) składająca się z działek nr nr 17/5 (własność) i 17/6 (prawo wieczystego użytkowania), k.m. 238, o łącznej pow. 0,3328 ha. Nieruchomość jest zabudowana:

2-kondygnacyjnym budynkiem usługowo-biurowym o pow użytk. 543 m2,

magazynami murowanymi o łącznej pow. użytk. 492m2,

magazynami o konstr. stalowej i łącznej pow. użytk. 505m2

KW nr nr CZ1C /00138937/5  i  77736.

Wartość oszacowania: 1.842.000 zł.